Skład Rady Miejskiej VIII kadencji (2018 - 2023)  1. Jan Skowroński - Przewodniczący Rady Miejskiej

  2. Barbara Kułacz - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  3. Danuta Barna

  4. Krystyna Czapska

  5. Krzysztof Grzech

  6. Ryszard Kopacki

  7. Mariusz Kowalczyk

  8. Piotr Kulczyc

  9. Marek Łukaszewski

10. Andrzej Matuszewski

11. Jerzy Poznar

12. Łukasz Ptak

13. Antoni Skalski

14. Bona Szaban

15. Paulina Tarkowska-Bielak


W każdy wtorek w godzinach od 14.00 do 16.30, Przewodniczący Rady Miejskiej - Jan Skowroński

przyjmuje interesantów w biurze rady, pokój nr 4.

 

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie