KOMISJA BUDŻETU, ROZWOJU GOSPODARCZEGO I INFRASTRUKTURY (KADENCJA 2018-2023)

1. Krystyna Czapska - Przewodnicząca Komisji

2. Mariusz Kowalczyk - Wiceprzewodniczący Komisji

3. Ryszard Kopacki

4. Piotr Kulczyc

5. Marek Łukaszewski

6. Andrzej Matuszewski

7. Jerzy Poznar

8. Paulina Tarkowska-Bielak

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie