KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I BEZPIECZEŃSTWA (KADENCJA 2018 -  2023)


1. Andrzej Matuszewski - Przewodniczący Komisji

2. Danuta Barna - Wiceprzewodnicząca Komisji

3. Mariusz Kowalczyk

4. Ryszard Kopacki

5. Piotr Kulczyc

6. Barbara Kułacz

7. Jerzy Poznar

8. Antoni Skalski

9. Bona Szaban

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie