Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 26.09.2017 godz.13:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXIX/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Raport o stanie oświaty.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.
a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017;
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2017 r.;
c) dyskusja;
d) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2017 roku.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017,
b) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 11)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie