Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 30.03.2017 godz.13:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXXIII/17 z dnia 27 lutego 2017 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej. 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego i publicznego. 7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
b) w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,
c) w sprawie zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu miasta za pomocą innego instrumentu płatniczego,
d) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2017",
e) w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
f) wsprawieustaleniawzorudeklaracjiowysokościopłatyzagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów,
g) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok,
h) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.

Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 11)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie