Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 18.12.2018 godz.13:00

transmisja można także oglądać bezpośrednio w serwisie YoutubeTransmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr II/18 z dnia 29 listopada 2018 r. i III/18 z dnia 4 grudnia 2018 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:
a)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2019 rok;
b)podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
6. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok.
a) przedstawienie projektu budżetu na 2019 rok przez Burmistrza; b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
 uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2019 rok;
 uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2019 rok;
c) opinie komisji stałych Rady;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2018.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 10. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 13)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie