KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI (KADENCJA 2018 - 2023)


1. Bona Szaban - Przewodnicząca Komisji


2. Marek Łukaszewski - Wiceprzewodniczący Komisji


3. Krystyna Czapska


4. Krzysztof Grzech


5. Jerzy Poznar

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie