Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa w maju 2016 r.
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa w maju 2016 r.
data publikacji: 2016-05-19 16:03
 
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Chojnowa w maju 2016 roku
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Chojnowa w maju 2016 roku
data publikacji: 2016-05-11 09:35
 
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Chojnowa w kwietniu 2016 roku
Informacja o posiedzeniach komisji Rady Miejskiej Chojnowa w kwietniu 2016 roku
data publikacji: 2016-04-21 09:51
 
XIX Sesja Rady Miejskiej Chojnowa
Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo XIX Sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w Urzędzie Miejskim w dniu 29.03.2016 o godz. 13:00
data publikacji: 2016-03-30 07:25
 
Sesja Rady Miejskiej Chojnowa 29.03.2016 godz. 13:00 - na żywo
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XVIII/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. 4. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2015. 5. Informacja o działalności Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 2015 roku. 6. Podjęcie uchwał: a) zmieniającą uchwałę w sprawie nadania statutu Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Chojnowie, b) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chojnowie, c) zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Miejskim w Chojnowie oraz zasad ich pobierania, d) w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2016”, e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa, f) w sprawie zmiany w budżecie miasta Chojnowa na rok 2016. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 11. Sprawy różne. 12. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2016-03-29 10:38
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27 | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37  | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie