login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Rada Miejska - Sesja Rady Miejskiej-LIVE

Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 27.06.2017 godz.12:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XXXVI/17 z dnia 25 maja 2017 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Oferta letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
6. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2017 rok,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,
c) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w 2017 roku,
d) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2016 rok,
e) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów,
f) w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,
g) w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Miejskiej Chojnów.
7. Ocena wykonania budżetu za 2016 rok i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok;
b) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok;
c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie sprawozdań finansowych, wykonania budżetu oraz informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów za 2016 r.;
d) uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Chojnowa za 2016 rok;
e) opinie pozostałych Komisji Rady Miejskiej;
f) dyskusja;
g) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2016 rok;
h) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Chojnowa za 2016 r.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 11)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie