login:     hasło:       zapomniałem/am hasła
Rada Miejska - Sesja Rady Miejskiej-LIVE

Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 28.03.2019 godz.13:00

transmisja można także oglądać bezpośrednio w serwisie YoutubeTransmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr VIII/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Sprawozdanie z działalności Społecznej Komisji Mieszkaniowej w roku 2018.
6. Funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.
7. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
b)w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
c) w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Chojnowa na rok 2019",
d)w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019.
8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 13)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie