Aktualności

XLV Sesja Rady Miejskiej Miasta Chojnowa
Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia zapisu video z XLV Sesji Rady Miejskiej Miasta Chojnowa, która odbyła się w dniu 23.10.2014.
data publikacji: 2014-10-25 08:46
 
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa - 23 październik 2014 r.
Informacja o sesji Rady Miejskiej Chojnowa - 23 październik 2014 r.
data publikacji: 2014-10-16 08:51
 
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w październiku 2014 r.
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej Chojnowa w październiku 2014 r.
data publikacji: 2014-10-06 14:02
 
XLIV Sesja Rady Miejskiej Miasta Chojnowa
Dzień dobry. Zapraszamy do obejrzenia video zapisu z XLIV Sesji Rady Miejskiej miasta Chojnowa, która odbyła się w dniu 25.09.2014 o godz. 13:00
data publikacji: 2014-09-26 15:55
 
Zapraszamy na sesję Rady Miejskiej na żywo w Internecie (25.09.2014).
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z sesji Nr XLIII/14 z dnia 28 sierpnia 2014 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 5. Informacja o stanie realizacji inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie”. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie utworzenia obwodu głosowania do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. b) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, c) zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, d) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta, e) zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Chojnowie w sprawie założenia Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie, f) w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na 2014 rok; 7. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku: a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2014; b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za pierwsze półrocze 2014 r.; c) dyskusja; d) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2014 roku. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 9. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady. 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 11. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2014-09-23 22:52
 
<< nowsze | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  | 30  | 31  | 32  | 33  | 34  | 35  | 36  | 37 | 38  | 39  | 40  | 41  | 42  | 43  | 44  | 45  | 46  | 47  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie