Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 25.09.2019 godz.13:00

transmisja można także oglądać bezpośrednio w serwisie YoutubeTransmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XVII/19 z dnia 28 sierpnia 2019 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Raport o stanie oświaty.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
a) Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta Chojnowa informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2019;
b) opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury i Przychodni Rejonowej za I półrocze 2019 r.;
c) dyskusja;
d) przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za I półrocze 2019 roku.
7. Analiza oświadczeń majątkowych.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 1 im. Jana Pawła II w Chojnowie,
b) w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Chojnowie,
c) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B.M. na Burmistrza Miasta Chojnowa,
d) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019,
e) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,
f) w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Złotoryi.
9. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
10. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 13)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie