Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 12.12.2017 godz.13:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XLII/17 z dnia 28 listopada 2017 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa:
a)uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Chojnowa przedstawionym wraz z projektem uchwały budżetowej na 2018 rok;
b) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa.
6. Uchwalenie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok.
a) przedstawienie projektu budżetu na 2018 rok przez Burmistrza; b) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
 uchwała w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Chojnowa projekcie uchwały budżetowej Miasta Chojnowa na 2018 rok;
 uchwała w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Chojnowa przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok;
c) opinie komisji stałych Rady;
d) dyskusja;
e) podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok.
7. Sprawozdania z pracy Komisji stałych za rok 2017.
8. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych na 2018 rok.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej Chojnowa na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwał:
a) zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej,
b) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa,
c) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017,
d) w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczek w 2018 roku,
e) w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.
11. Interpelacje i zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 13. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 14. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
15. Sprawy różne.
16. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 11)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie