Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 28.02.2019 godz.13:00

transmisja można także oglądać bezpośrednio w serwisie YoutubeTransmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji Nr VII/19 z dnia 25 stycznia 2019 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie powołania Rady Społecznej Przychodni Rejonowej w Chojnowie,
b)w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Chojnów do Stowarzyszenia "Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Legnicy",
c) w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Chojnowa,
d)w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Chojnowa,
e) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,
f) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności przez osoby bezdomne za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi,
g)zmieniająca uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej dla uczniów,
h) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów,
i) w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019. 6. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 7. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 13)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie