Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 30.01.2018 godz.13:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XLIII/17 z dnia 12 grudnia 2017 r., Nr XLIV/17 z dnia 28 grudnia 2017 r. oraz Nr XLV/18 z dnia 11 stycznia 2018 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy za 2017 rok.
5. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Chojnowa za 2017 rok.
6. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Chojnowa za 2017 rok.
7. Informacja o Miejskim Programie Wspierania Rodziny na lata 2018- 2020.
8. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018,
b) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, udzielanych
z budżetu miasta Chojnowa oraz trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,
c) zmieniającej uchwałę w sprawie Programu Wspierania Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Miasta Chojnowa,
d) zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów,
e) zmieniającej uchwałę w sprawie przyznawania nagrody sportowej dla uczniów.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady.
12. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie obrad.
Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 12)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie