Sesja Rady Miejskiej Chojnowa - 27.02.2017 godz.13:00


transmisja na smartfony i tablety na stronie http://rm.chojnow.eu/?strona=701
Transmisję będzie można oglądać z wielu różnych urządzeń tj. komputery, tablety, smartfony. Jedynym warunkiem jest posiadanie dostępu do Internetu oraz przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 lub Adobe Flash. Na komputerach PC zalecamy przeglądarkę Google Chrome. Dla wszystkich tych, którzy nie będą mogli zobaczyć obrad "na żywo", mamy dobrą wiadomość. Materiał wideo z sesji zostanie udostępniony w dniu następnym na stronie http://rm.chojnow.eu/sesje_rady_miejskiej_off-line,m20,s2000.html.

W razie problemów z odbiorem lub w przypadku pytań proszę o kontakt z tel. 604-570-182

W przypadku problemów z odbiorem można skorzystać ze strony alternatywnej


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Nr XXXII/17 z dnia 26 stycznia 2017 r.
4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
5. Podjęcie uchwał:
a)w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
b)w sprawie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów, zamieszkałych poza obwodem szkoły,
c)w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji (II etap) do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
d)w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnów,
e) w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Danuty Karczyńskiej-Lewandowskiej na dyrektora Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,
f) w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok,
g)w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Chojnowa, h)zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w latach 2017-2019,
i) w sprawie zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w 2017 roku, j)zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego,
k)zmieniającą uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 8. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 9. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Chcielibyśmy także zaprosić do wypełnienia miniankiety.

Czy transmisja sesji Rady Miejskiej "na żywo" jest?

Potrzebna (głosów: 11)

Zbędna (głosów: 1)

Nie mam zdania (głosów: 4)

e-mail: (pole wymagane)

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie