Aktualności

XVII sesja Rady Miejskiej Chojnowa 28 08 2019
Wideo zapis z obrad XVII sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w dniu 28.08.2019 o godzinie (punktualnie :-) ) 13.08 w sali obrad w Urzędzie Miejskim
data publikacji: 2019-08-29 08:19
 
XVII sesja Rady Miejskiej Chojnowa na żywo
Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr XV/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Nr XVI/19 z dnia 20 sierpnia 2019 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami. 5. Funkcjonowanie Przychodni Rejonowej po wykonanej inwestycji – Centrum Medyczne. 6. Podjęcie uchwał: a)w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Chojnów”, b)w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności, c)w sprawie udzielenia z budżetu miasta Chojnowa dotacji dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie. 7. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad.
data publikacji: 2019-08-28 11:31
 
XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Chojnowa 20 08 2019
Po wakacyjnej przerwie, zapraszamy Państwa do obejrzenia XVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Chojnowa, zwołanej na wniosek Burmistrza Miasta, Jana Serkiesa. Sesja odbyła się w dniu 20.08.2019 o godzinie 14.45 w Urzędzie Miejskim w Chojnowie. Na sesji została podjęta uchwała zmieniająca budżet Miasta Chojnowa na rok 2019.
data publikacji: 2019-08-20 18:34
 
XV sesja Rady Miejskiej Chojnowa
Wideo zapis z obrad XV sesji rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w dniu 26.06.2019 r. o godzinie 13 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Na sesji udzielone zostało jednogłośnie absolutorium dla burmistrza Jana Serkiesa.
data publikacji: 2019-06-27 14:04
 
XV sesja Rady Miejskiej Chojnowa na żywo
Dzień dobry, informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 26.06.2019 o godzinie 13.00 będziecie Państwo mogli oglądać na żywo transmisję z XV sesji Rady Miejskiej Chojnowa. Transmisja przeprowadzona będzie z sali obrad w Urzędzie Miejskim, Zapraszamy do oglądania.
data publikacji: 2019-06-26 10:29
 
<< nowsze | 7  | 8  | 9  | 10  | 11 | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie