Filmy z kategorii wydarzenia


Film "XII sesja Rady Miejskiej Chojnowa 28 05 2019" z kategorii "wydarzenia"

wyświetleń: 162, data dodania: 2019-05-28 23:56
opis: Wideo zapis z obrad XII sesji Rady Miejskiej Chojnowa, która odbyła się w dniu 28.05.2019 o godzinie 13.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego w Chojnowie. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Nr IX/19 z dnia 28 marca 2019 r., Nr X/19 z dnia 15 kwietnia 2019 r. oraz Nr XI/19 z dnia 20 maja 2019 r. 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami oraz z realizacji „Programu współpracy miasta Chojnowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku”. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i pożarowego. 6. Podjęcie uchwał: a) w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Chojnowa, b) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Przychodni Rejonowej w Chojnowie za 2018 rok, c) w sprawie przekazania w formie darowizny projektora multimedialnego dla Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na rzecz Komisariatu Policji w Chojnowie, d) w sprawie wyemitowania obligacji przez Miasto Chojnów oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, e) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego. 7. Informacje i komunikaty przewodniczącego Rady. 8. Wolne wnioski, informacje i oświadczenia. 9. Sprawy różne. 10. Zamknięcie obrad.

XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Chojnowa 20 08 2019
XVI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Chojnowa 20 08 2019
wyświetleń: 79
XV sesja Rady Miejskiej Chojnowa
XV sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 64
XIV Nadzwyczajna sesja Rdy Miejskiej Chojnowa
XIV Nadzwyczajna sesja Rdy Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 83
XIII nadzwyczjna sesja Rady Miejskiej Chojnowa
XIII nadzwyczjna sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 75
XII sesja Rady Miejskiej Chojnowa 28 05 2019
XII sesja Rady Miejskiej Chojnowa 28 05 2019
wyświetleń: 162
XI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Chojnowa
XI Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 216
X nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Chojnowa
X nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 259
IX sesja Rady Miejskiej Chojnowa
IX sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 199
VIII sesja Rady Miejskiej Chojnowa
VIII sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 245
VII sesja Rady Miejskiej Chojnowa
VII sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 356
VI sesja Rady Miejskiej Chojnowa
VI sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 449
V sesja Rady Miejskiej Chojnowa
V sesja Rady Miejskiej Chojnowa
wyświetleń: 476
1 | 2  | 3  | 4  | 5  | starsze >>

serwis jest częścią portalu miejskiego www.chojnow.eu przygotowanego przez MEDIART (w CMS) © przy współudziale Urzędu Miejskiego w Chojnowie